Wie zijn wij

De Kindervakantieweek Veldhoven (KVW Veldhoven) is opgezet voor kinderen van 5 t/m 12 jaar uit Veldhoven en omstreken. KVW Veldhoven is in 2020 ontstaan omdat veel zomervakantieactiviteiten voor kinderen werden geannuleerd als gevolg van het coronavirus. Een kleine groep vrijwilligers heeft toen gekeken naar de mogelijkheden om toch iets te organiseren onder de toen geldende maatregelen. Dit heeft in 2020 geresulteerd in diverse activiteiten (hutten bouwen, zeskamp, een speel- & zwemfestijn en een avonturenkamp) die onder de naam Kindervakantieweek Veldhoven werden georganiseerd.


Gezien alle positieve reacties die ontvangen zijn hebben wij besloten om in 2021 wederom activiteiten te organiseren. Omdat een deel van de activiteiten ook wordt georganiseerd door Stichting Vakantiewerk Veldhoven zijn wij in overleg met hun getreden. Dit heeft ertoe geleid dat KVW Veldhoven met ingang van 2021 een onderdeel is geworden van het activiteitenprogramma van het Vakantiewerk Veldhoven. Het huttenbouwen, de zeskamp en het speel- en zwemfestijn zijn activiteiten die tot het reguliere activiteitenprogramma behoren van het Vakantiewerk Veldhoven. Daarom zal KVW Veldhoven zich met ingang van 2021 concentreren op de organisatie van een tweetal kampen.