Het Vakantiewerk Veldhoven, waarvan Kindervakantieweek Veldhoven een onderdeel is, is een stichting met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze stichting. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden de kinderen van Veldhoven in de zomervakantie niet kunnen genieten van een gevarieerd activiteitenaanbod. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.

Het is uitermate belangrijk dat de deelnemers (kinderen) onbezorgd kunnen genieten van onze activiteiten in een veilige omgeving en bij begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Daarom dat het Vakantiewerk Veldhoven een aannamebeleid voor vrijwilligers heeft opgesteld. Dit aannamebeleid is als volgt:

  • Het uitgangspunt is dat, afhankelijk van de behoefte, iedereen vrijwilliger kan worden.
  • Iedere vrijwilliger dient de gedragscode tot zich te nemen en zich hier aan te conformeren. Bij aanmelding als vrijwilliger verklaart hij/zij deze gedragscode gelezen te hebben.
  • Met nieuwe vrijwilligers kan een intake/kennismakingsgesprek plaatsvinden. Eventuele referenties kunnen worden gecontroleerd.
  • Voor iedere vrijwilliger van 18 jaar en ouder zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden aangevraagd. Iedereen van 18 jaar en ouder die zich als vrijwilliger aanmeld is verplicht om een (geldige) VOG te overleggen. De screeningsprofielen waarvoor de VOG zal worden aangevraagd kan per (vrijwilligers)functie verschillen. Maar voor iedere vrijwilliger zal in ieder geval een VOG worden aangevraagd met het screeningsprofiel “belast met de zorg voor minderjarigen”.